بدون دسته بندی

بررسی Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8

u0646u06ccu0645 u0646u06afu0627u0647

u0633u06ccu0633u062au0645 u0639u0627u0645u0644 : u0627u0646u062fu0631u0648u06ccu062f u06f7.u06f1 (u0646u0648u0642u0627)

u0627u0628u0639u0627u062f u0635u0641u062du0647 : 6.3 u0627u06ccu0646u0686

u062du0627u0641u0638u0647 u062fu0627u062eu0644u06cc : 64/128/256 u06afu06ccu06afu0627u0628u0627u06ccu062a

u0628u0627u062au0631u06cc : u0644u06ccu062au06ccu0648u0645 u067eu0644u06ccu0645u0631u06cc u06f3u06f3u06f0u06f0 u0645u06ccu0644u06cc u0622u0645u067eu0631

u0633u06ccu0645 u06a9u0627u0631u062a : u062fu0648 u0633u06ccu0645 u06a9u0627u0631u062a (u0633u06ccu0645 u06a9u0627u0631u062a u0646u0627u0646u0648)

u062fu0648u0631u0628u06ccu0646 : u06f1u06f2+u06f1u06f2 u0645u06afu0627u067eu06ccu06a9u0633u0644

u0627u0628u0639u0627u062f u06afu0648u0634u06cc : 8.6 u00d7 74.8 u00d7 162.5 u0645u06ccu0644u06ccu200cu0645u062au0631

u0648u0632u0646 : u06f1u06f9u06f5 u06afu0631u0645

u0634u0628u06a9u0647 u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc : 4G

u0645u0634u062eu0635u0627u062a u0641u0646u06cc

u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u06a9u0644u06cc

 • u067eu0631u062fu0627u0632u0646u062fu0647:
  Exynos 8895 Octa/Snapdragon 835
 • u062cu0646u0633 u0628u062fu0646u0647:
  u06afu0648u0631u06ccu0644u0627u06afu0644u0633 u06f5
 • u0627u0628u0639u0627u062f:
  8.6 u00d7 74.8 u00d7 162.5 u0645u06ccu0644u06ccu200cu0645u062au0631
 • u0631u0646u06af:
  u0645u0634u06a9u06ccu060c u0637u0644u0627u06ccu06ccu060c u062eu0627u06a9u0633u062au0631u06ccu060c u0633u0631u0645u0647u200cu0627u06cc
 • u0633u06ccu0645u06a9u0627u0631u062a:
  u062fu0648 u0633u06ccu0645 u06a9u0627u0631u062a (u0633u06ccu0645 u06a9u0627u0631u062a u0646u0627u0646u0648)
 • u0648u0632u0646:
  u06f1u06f9u06f5 u06afu0631u0645
 • CPU:
  u06f8 u0647u0633u062au0647u200cu0627u06cc (u06f4 u0647u0633u062au0647 u06f2.u06f3 u06afu06ccu06afu0627u0647u0631u062au0632u06cc u0648 u06f4 u0647u0633u062au0647 u06f1.u06f7 u06afu06ccu06afu0627u0647u0631u062au0632u06cc)

u0635u0641u062du0647 u0646u0645u0627u06ccu0634

 • u0631u0632u0648u0644u0648u0634u0646:
  1440 u00d7 2960 u067eu06ccu06a9u0633u0644 (~522 u062au0631u0627u06a9u0645 u067eu06ccu06a9u0633u0644u06cc u062fu0631 u0647u0631 u0627u06ccu0646u0686)
 • u0646u0648u0639:
  Super AMOLED u0644u0645u0633u06cc u062eu0627u0632u0646u06ccu060c 16 u0645u06ccu0644u06ccu0648u0646 u0631u0646u06af
 • u0645u062du0627u0641u0638u062a:
  u06afu0648u0631u06ccu0644u0627u06afu0644u0633 u06f5
 • u0627u0646u062fu0627u0632u0647:
  6.3 u0627u06ccu0646u0686 (~83.1% u0646u0633u0628u062a u0635u0641u062du0647 u0646u0645u0627u06ccu0634 u0628u0647 u0628u062fu0646u0647)
 • u0645u0648u0644u062au06cc u062au0627u0686:
  u062fu0627u0631u062f

u0633u06ccu0633u062au0645 u0639u0627u0645u0644

 • u0646u0633u062eu0647:
  u06f7.u06f1 (u0646u0648u0642u0627)
 • u0646u0648u0639:
  u0627u0646u062fu0631u0648u06ccu062f

u0645u0634u062eu0635u0627u062a u062du0627u0641u0638u0647

 • u062fu0631u06afu0627u0647 u062du0627u0641u0638u0647:
  microSDu060c u062au0627 256 u06afu06ccu06afu0627u0628u0627u06ccu062a
 • u062du0627u0641u0638u0647 u062fu0627u062eu0644u06cc:
  64/128/256 u06afu06ccu06afu0627u0628u0627u06ccu062a
 • u062du0627u0641u0638u0647 RAM:
  6 u06afu06ccu06afu0627u0628u0627u06ccu062a

u062fu0648u0631u0628u06ccu0646

 • u0627u0646u062fu0627u0632u0647 u062au0635u0648u06ccu0631:
  f/1.7 & f/2.4
 • u06a9u06ccu0641u06ccu062a u0641u06ccu0644u0645u0628u0631u062fu0627u0631u06cc:
  u0641u06ccu0644u0645 u0628u0631u062fu0627u0631u06cc 2160p u0628u0627 u0633u0631u0639u062a 30 u0641u0631u06ccu0645 u062fu0631 u062bu0627u0646u06ccu0647
 • u0631u0632u0648u0644u0648u0634u0646:
  u06f1u06f2+u06f1u06f2 u0645u06afu0627u067eu06ccu06a9u0633u0644 (u062fu0648u06afu0627u0646u0647)
 • u062fu0648u0631u0628u06ccu0646 u062fu0648u0645:
  8 u0645u06afu0627u067eu06ccu06a9u0633u0644u060c f/1.7u060c dual video callu060c Auto HDR

u0627u06ccu0646u062au0631u0646u062a u0648 u0627u0631u062au0628u0627u0637u0627u062a

 • NFC:
  u062fu0627u0631u062f
 • USB:
  USB-C
 • u0631u0627u062fu06ccu0648:
  u0646u062fu0627u0631u062f
 • u0648u0627u06ccu0631u0644u0633:
  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acu060c dual-bandu060c Wi-Fi Directu060c hotspot
 • u0628u0644u0648u062au0648u062b:
  5.0u060c A2DPu060c EDRu060c LE
 • GPS:
  A-GPSu060c GLONASSu060c BDSu060c GALILEO

u0628u0627u062au0631u06cc

u0628u0627u062au0631u06cc:
u0644u06ccu062au06ccu0648u0645 u067eu0644u06ccu0645u0631u06cc u06f3u06f3u06f0u06f0 u0645u06ccu0644u06cc u0622u0645u067eu0631(u063au06ccu0631 u0642u0627u0628u0644 u062au0639u0648u06ccu0636 u062au0648u0633u0637 u06a9u0627u0631u0628u0631)

u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a

 • u062cu0627u0648u0627:
  u0646u062fu0627u0631u062f
 • u0627u0631u0633u0627u0644 u067eu06ccu0627u0645:
  SMS(threaded view)u060c MMSu060c Emailu060c Push Mailu060c IM
 • u0633u0627u06ccu0631:
  – samsung desktop experience supportu00a0
  – u0645u062cu0647u0632 u0628u0647 u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0634u0627u0631u0698u0633u0631u06ccu0639u00a0
  – u0645u062cu0647u0632 u0628u0647 u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0634u0627u0631u0698 u0628u06ccu200cu0633u06ccu0645u00a0
  – u067eu0634u062au06ccu0628u0627u0646u06cc u0627u0632 +antu00a0
  – u062fu0633u062au06ccu0627u0631 u0635u0648u062au06cc s-voiceu00a0
  – u067eu0634u062au06ccu0628u0627u0646u06cc u0627u0632 u0641u0631u0645u062a u0647u0627u06cc u062au0635u0648u06ccu0631u06cc mp4/divx/xvid/wmv/h.265u00a0
  – u067eu0634u062au06ccu0628u0627u0646u06cc u0627u0632 u0641u0631u0645u062a u0647u0627u06cc u0635u0648u062au06cc mp3/wav/wma/eaac+/flacu00a0
  – photo/video editoru00a0
  – document editor
 • u062du0633u06afu0631:
  u0627u062bu0631 u0627u0646u06afu0634u062au060c u0634u062au0627u0628 u0633u0646u062cu060c u062du0633u06afu0631 u0639u0646u0628u06ccu0647 u0686u0634u0645u060c u0698u06ccu0631u0648u0633u06a9u0648u067eu060c u062du0633u06afu0631 u0645u062cu0627u0648u0631u062au06ccu060c u0642u0637u0628 u0646u0645u0627u060c u0641u0634u0627u0631u0633u0646u062cu060c u0636u0631u0628u0627u0646 u0642u0644u0628u060c spo2
 • u062au06a9u0646u0648u0644u0648u0698u06cc u0645u0631u0648u0631u06afu0631:
  HTML5

u0646u0648u0639 u0632u0646u06af

 • u062cu06a9 3.5 u0645u06ccu0644u06ccu0645u062au0631u06cc:
  u062fu0627u0631u062f
 • u0628u0644u0646u062fu06afu0648:
  u062fu0627u0631u062f
 • u0627u0646u0648u0627u0639 u0632u0646u06af:
  Vibration; MP3u060c WAV ringtones

u0634u0628u06a9u0647

 • GPRS:
  u062fu0627u0631u062f
 • 2G bands:
  gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only)
 • u062au06a9u0646u0648u0644u0648u0698u06cc:
  GSM / HSPA / LTE
 • u0633u0631u0639u062a:
  HSPA 42.2/5.76 Mbpsu060c LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
 • 3G bands:
  HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
 • EDGE:
  u062fu0627u0631u062f
 • 4G bands:
  LTE
نمایش بیشتر

kamran motesadi

من بر این باور هستم آنچه بیش از نیمی از کارآفرینان موفق را از غیر موفق ها جدا می نماید پشتکار خالص است.

نوشته های مشابه

بستن